فارسی ساز ویندوز xp فارسی به طور100 در100

اگه از ویندوزت خسته شدی فقط کافیه با این ویندوز کار کنی(کاملا فارسی) برای بعضی از کاربران که به اجبار با ویندوز کار می کنند یا زبان انگلیسی آنها در حدی نیست که بتوانند از تمام ویژگیهای ویندوز استفاده کنند ، ما تدبیری اندیشیده ایم|293718|xlw
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با فارسی ساز ویندوز xp فارسی به طور100 در100

اگه از ویندوزت خسته شدی فقط کافیه با این ویندوز کار کنی(کاملا فارسی)

برای بعضی از کاربران که به اجبار با ویندوز کار می کنند یا زبان انگلیسی آنها در حدی نیست که بتوانند از تمام ویژگیهای ویندوز استفاده کنند ، ما تدبیری اندیشیده ایم